دیدار آقای دکتر مهدیزاده با آقای یکه خانی معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

دیدارسرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی 
دراین جلسه ضمن تبریک انتصاب درپست جدید درخصوص همکاریهای دوجانبه ،برنامه های کاربردی وهمچنین مدارس وابسته دوره متوسطه بحث وگفتگو شد.


| شناسه مطلب: 102020

تعداد بازدید: 335 | آخرین بازدید: