زمان ارسال آثار بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی در رشته های ادبی ، هنری و پژوهشی

مهلت ارسال : پایان وقت اداری شنبه 22 اردیبهشت 97

دریافت کننده : امور فرهنگی پردیس شهید باهنر بیرجند

رشته های بخش ادبی :

1- شعر         2- داستان نویسی         3- نمایشنامه نویسی

4- سخنوری         5- قصه گویی         6- فیلنامه نویسی

رشته های بخش هنری :

1- نقاشی         2- خوشنویسی         3- خط تحریری         4- عکاسی         5- طراحی پوستر

6- تذهیب         7- معرق و منبت         8- فیلم کوتاه         9- نماهنگ         10- پویانمایی

رشته های بخش پژوهشی و نرم افزار :

1- تولید نرم افزار         2- مقاله نویسی         3- وبسایت         4- تولید بازی های رایانه ای

5- تلخیص کتاب         6- کانال های مجازی قرآنی         7- تولید اپلیکیشن و ربات

*** ضمناً فرم داوری آثار رشته های فوق از بخش فایل های ضمیمه در انتهای این پیام قابل دریافت می باشد .***

امور فرهنگی پردیس شهید باهنر


| شناسه مطلب: 102732

تعداد بازدید: 133 | آخرین بازدید: