دیدار سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با معاونت محترم عمرانی استانداری

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با معاونت محترم عمرانی استانداری جناب آقای مهندس علوی مقدم در تاریخ 97/2/5 دیدار کردند.. دراین جلسه ضمن تبریک انتصاب درپست جدید درخصوص مسایل مربوط به محدودیت های فضای فیزیکی خوابگاهها وسالن های ورزشی وتوسعه عمرانی دانشگاه در زمین جدیدصحبت شد. معاونت عمرانی استانداری براهمیت آموزش و پرورش بویژه دانشگاه فرهنگیان درتربیت و تامین نیروی انسانی جامعه تاکید کرده وحمایت همه جانبه ازبرنامه های توسعه ای دانشگاه رااعلام نمودند.


| شناسه مطلب: 102825

تعداد بازدید: 185 | آخرین بازدید: