میلادمسعود منجی عالم بشریت مهدی موعود(عج) و هفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد


اردیبهشت...
با نفس های پیامبرانه ات جوانه میزند،
و تو میایی تا خورشید آگاهی ها را در قلب های حاصلخیز فرزندان سرزمینت بکاری.
میلاد با سعادت منجی عالم بشریت،مجری عدالت، سنبل مهربانی، مبشر عشق مهدی موعود(عج) و هفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد.


دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید باهنر خراسان جنوبی 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103429

تعداد بازدید: 158 | آخرین بازدید: