زمان ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اعلام شد

 

زمان ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  توسط دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و مهارت آموزان(ماده 28) در نیم سال دوم 96 به شرح ذیل می باشد :

 

قابل توجه دانشجویان مهارت آموز(ماده 28): 

مهارت آموزان ورودی 3962 می بایست از مورخه  970310 الی 970320 با انجام ارزشیابی استادان  نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نموده و نیازی به نظرسنجی از دوره نخواهند داشت . 

مهارت آموزان ورودی 3953 موظفند  از مورخه  970310 الی 970320 نسبت به تکمیل پرسشنامه نظرسنجی دوره مهارت آموزی (پودمان دوم "کارآموزی" و دوره توانمند سازی فرهنگی اجتماعی ) از مسیر:"ارزشیابی/نظرسنجی/ پاسخگویی افراد به سئوالهای نظرسنجی" اقدام نمایند و نیازی به ارزشیابی از استان نخواهند داشت .

 شایان ذکراست مشاهده نمرات منوط به ارزشیابی الکترونیکی از استادان و نظرسنجی از دوره در سامانه گلستان میباشد و انجام ندادن آن باعث عدم مشاهده نمرات خواهد شد.

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 106226

تعداد بازدید: 861 | آخرین بازدید: