تکمیل اطلاعات مورد نیاز آموزش و امور اداری

دانشجویان گرامی می بایست جهت تکمیل اطلاعات شخصی، تحصیلی و مشاوره ای به لینک های زیر مراجعه نمایند. (به علت محدودیت های پورتال، اطلاعات لازم، از طریق 5 فرم قابل دریافت می باشد. دانشجویان لازم است تمامی فرم ها را تکمیل نمایند. مسئولیت نقص در اطلاعات برعهده دانشجو خواهد بود)

فرم الف(بخش اول): مشخصات عمومی دانشجو

فرم الف(بخش دوم): مشخصات عمومی دانشجو

فرم الف(بخش سوم): مشخصات عمومی دانشجو

فرم ب(بخش اول): مشخصات مشاوره ای دانشجو

فرم ب(بخش دوم): مشخصات مشاوره ای دانشجو


| شناسه مطلب: 43198

تعداد بازدید: 6207 | آخرین بازدید: